Printvenlig version af siden

Registreringsordninger for alternative behandlere.

Lovændring om SA !

Nu kan en sundhedsautoriseret uddannet alternativ behandler også anvende titlen KST RAB

I lovteksten står der:

"Loven finder anvendelse for registrerede alternative behandlere og for autoriserede sundhedspersoner, der tillige er registrerede alternative behandlere i medfør af lovens § 3.

En registreret alternativ behandler kan både være en person uden sundhedsfaglig autorisation og en person med en sundhedsfaglig autorisation"

Det der i praksis sker er, at bestyrelsen inden d.1. juli 2017 sender alle KST SAere deres gamle RAB bevis retur, eller sender et nyt bevis med den nye titel som bliver: KST RAB - Kranio-Sakral Terapeut Registreret Alternativ Behandler.


Kranio-Sakral Terapeut Registreret Alternativ Behandler (KST RAB)

Folketinget vedtager d. 19. maj 2004 "Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere." Formålet er at indføre en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med henblik på at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelse af alternativ behandling.

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at registrere sine medlemmer efter denne lov. Med baggrund af denne lov, samt Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelsen af 1.10.2012 stilles der helt specifikke krav til medlemmernes uddannelse og eksaminer. Ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen, skal medlemmerne dokumentere at have gennemført uddannelsen med diverse eksaminer for at blive godkendt, for derefter at kunne anvende titlen Kranio-Sakral Terapeut Registret Alternativ Behandler (KST RAB).


Bestyrelsen 18/2/17

FORENINGEN AF KRANIO-SAKRAL TERAPEUTER
techCMS