Printvenlig version af siden


Registreringsordning for alternative behandlere.

Kranio-Sakral Terapeut Registreret Alternativ Behandler (KST RAB)

Folketinget vedtager d. 19. maj 2004 "Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere." Formålet er at indføre en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med henblik på at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelse af alternativ behandling.

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at registrere sine medlemmer efter denne lov. Med baggrund af denne lov, samt Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelsen af 1.10.2012 stilles der helt specifikke krav til medlemmernes uddannelse og eksaminer. Ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen, skal medlemmerne dokumentere at have gennemført uddannelsen med diverse eksaminer for at blive godkendt, for derefter at kunne anvende titlen Kranio-Sakral Terapeut Registret Alternativ Behandler (KST RAB).

For at blive godkendt KST RAB skal du mindst kunne dokumentere 660 timer/lektioner indenfor følgende:

250 timer/lektioner i Kranio-Sakral Terapi (kræver eksamen)

200 timer/lektioner fysiologi og anatomi (kræver eksamen)

100 timer/lektioner sygdomslære (kræver eksamen)

50 timer/lektioner psykologi

50 timer/lektioner med introduktion til andre alternative behandlingsformer

10 timer/lektioner klinikvejledning/klientbehandling og basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser

På dine indsendte kursusbeviser/eksamensbeviser i Kranio-Sakral Terapi skal der være en beskrivelse af kursusindholdet samt timetal, ellers kan de ikke godkendes. Mangler der en beskrivelse, bedes du rette henvendelse til dit uddannelsessted og bede dem udarbejde/sende en beskrivelse, hvoraf det fremgår hvad du har gennemgået på kurset.

Bestyrelsen 18/2/17

FORENINGEN AF KRANIO-SAKRAL TERAPEUTER
techCMS