Printvenlig version af siden

Hvad får jeg ud af at være medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter?                                                                         

Dirty Harry: "What's in it for me?"                                             

  • På foreningens hjemmeside, www.kstforeningen.dk, bliver du registreret som behandler. Her kan du selv tilføje billeder og tekst om din virksomhed og du vil løbende vil blive orienteret om nyheder indenfor foreningen og dit fag.  
  • Foreningen har som sit sigte, at fremme udvikling af faget, at højne den faglige standard, det etiske niveau og udbrede kendskabet til Kranio-Sakral Terapi. Se i øvrigt foreningens vedtægter.
  • Foreningen er, af Sundhedsstyrelsen ifølge lov af 19.maj 2004, bemyndiget til at godkende medlemmer som Registrerede Alternative Behandlere (RAB) og har ansvaret for at kravene til uddannelse og efteruddannelse bliver overholdt.
  • Foreningen er en interesseorganisation, som arbejder på at varetage også din interesse.
  • Foreningens har et Etisk råd, som behandler eventuelle klagesager fra klienter og medlemmer. Etisk råd har desuden udarbejdet en Etisk kode.
  • Foreningen organiserer en økonomisk attraktiv erhvervsansvars forsikring, der også indeholder patientskadeforsikring, hvis du er RAB registreret eller har en sundhedsfaglig uddannelse.
  • Foreningen organiserer deltagelse i Sundhedsmesser 1 til 2 gange årligt, til udbredelse af kendskabet til dit fag.
  • Foreningen arrangerer medlemsweekend 1 gang om året, for at give et fagligt input, samt at styrke det sociale samvær.
  • Foreningen har en forskningspulje, som også du kan søge midler fra.
  • Foreningen sørger for udsendelse af dit elektroniske medlemsblad, Det Blide Tryk, mindst 3 gange årligt. Du er velkommen til at komme med indlæg til dette.

 

 

                                                                                                                            
FORENINGEN AF KRANIO-SAKRAL TERAPEUTER
techCMS