Printvenlig version af siden


Registreringsloven stiller krav til forening og terapeut.

Forventning til en Registreret Alternativ Behandler (RAB):

 • er medlem af en godkendt brancheforening.

 • har gennemført terapeutuddannelsen på i alt minimum 660 undervisningstimer.

  heraf minimum 250 timer i det primære fag, samt bestået afsluttende eksaminer.

 • skal overholde brancheforeningens vedtægter, etiske regler og regelsæt for god klinisk praksis.

 • skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke.

 • skal anbefale en bruger at søge læge m.v. hvor det må anses for indiceret.

 • skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, der er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

 • skal løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

 • skal give brugerne saglig information om behandlingen.

 • skal føre optegnelser over sine behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation samt den behandling og den information, der er givet

 • har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private og andre fortrolige oplysninger, som han eller hun gennem sin faglige virksomhed får om deres brugere.


Forventning til brancheforeningen:

 • skal have eksisteret i minimum 2 år.

 • skal have til formål at repræsentere alternative behandlere i faglige spørgsmål.

 • skal være demokratisk i sin opbygning med vedtægter.

 • skal være i besiddelse af et klagenævn, hvortil brugerne kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer.

 • skal være i besiddelse af etiske regler samt regelsæt for god klinisk praksis.

 • skal stille uddannelseskrav til medlemmer, der gives tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

 • skal give offentligheden adgang til de af foreningens medlemmer, som er RAB-registrerede.
FORENINGEN AF KRANIO-SAKRAL TERAPEUTER
techCMS