Printvenlig version af siden


Forbrugerklage

Registreringsloven giver forbrugeren adgang til klage over behandling, udført af foreningens RAB-registrerede medlemmer.

Klage over et medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter med hensyn til god klinisk praksis fremsendes skriftligt til foreningens bestyrelse. Ved spørgsmål kontakt foreningensformand.

Klagen videresendes til Etisk Råd, som her behandles indenfor 6 uger.

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter § 17 "Regler og procedurer for klageadgang og klagesagsbehandling i Etisk Råd."

Find link til foreningens vedtægter her


Vi gør opmærksom på, at autoriserede sundhedspersoner, uanset om de udfører alternativ behandling, har klageadgang til Patientombuddet. Man er velkommen til at henvende sig til bestyrelsen uanset hvilken medlemkategori medlemmer befinder sig i.
FORENINGEN AF KRANIO-SAKRAL TERAPEUTER
techCMS